Wirtz-Visser Het makelaarskantoor voor waterwoningen en woonschepen

Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen

De NBMS is een vereniging van beëdigde en EMCI gecertificeerde Makelaars in schepen en wel in 3 disciplines:

a. Zeeschepen, waaronder Visserijschepen en Baggerschepen
b. Rijn- en Binnenvaartschepen
c. Pleziervaartuigen

De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en kent leden, buitengewone leden en begunstigers en heeft o.a. tot taak de makelaardij in schepen kwalitatief op een hoog peil te handhaven. De vereniging stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de betrouwbaarheid van de leden o.a. door zelfregulatie en het hanteren van een Codex voor beroepsethiek die voor leden als leidraad geldt bij de uitoefening van hun beroep. De leden hebben ook de verplichting zich jaarlijks bij te scholen om de klanten altijd "up to date" te kunnen informeren en de transacties altijd conform de recentste regelgeving te kunnen opzetten en afwikkelen. 

De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer V. 40341556 en opgericht in 1940.

Taxeren is een vak apart De NBMS Makelaars worden o.a. ingeschakeld door particulieren en overheden, het notariaat en t.b.v. bijvoorbeeld de belastingdienst, sociale instellingen, ingeval van boedelscheidingen enz., zo ook financieringsinstellingen t.b.v. financieringen of scheepshypotheken. Omdat de NBMS Makelaars dagelijks midden in de markt staan, weten zij de actuele marktwaarde van de schepen goed in te schatten wat voor marktpartijen van groot belang is, want niemand is gebaat bij overgefinancierde of te laag gewaardeerde schepen. Meer info: http://www.nbms.nl

CONTACT DE MAKELAAR

  • E-mail de makelaar bij interesse in dit object